مطالب مرتبط
 • خط مشی تزریق دیگوگسین

  خلاصه : حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت) - خط مشی تزریق دیگوکسین وریدی - بهیاران هاجر - حاکمیت بالینی(وبلاگ سلامت)

 • کتابچه ایمنی دارویی

  خلاصه : ديگوگسين. ٢٧ داروهای تزریقی پودری را حداکثر نیم ساعت قبل از تزریق حل نمایید. خون همراه با کاهش آب بدن مایعات فاقد پتاسیم تزریق وریدی کرد . •. خط مشی

 • مديريت خطر و ایمنی بیمار Risk management amd patient safety وَ

  خلاصه : مثلا وقتي هنگام آماده كردن دارو براي تزريق، به علت وقفه و يا حواس پرتي، دوز عدم وجود خط مشي براي محاسبه دوزاژ دارو براي داروهاي پرخطر يا بيماران آسيب پذير.

 • پرستاری86 بندرعباس

  خلاصه : ديگوگسين= فني توئين (ديلانتين) آمپول اناکساپرین سدیم بصورت آماده تزریق در سرنگ هایی که از قبل پر شده اند قابل دسترسی می باشد. این شورای بررسی در سال 1360 گزارش اولیه خود را در زمینه سیاستها، خط مشی ها واولویت ها به شورای معاونان 

 • توانمند سازي ICU - پرستاران اورژانس

  خلاصه : ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﺁﻧﺪﻭﮐﺎﺭﺩﻳﺖ ﺗﺮﻳﮑﻮﺳﭙﻴﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﻲ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻳﮏ ﺗﺎ ﺑﺘﺪﺍ ﺍﺳﺘﺮﻧﻮﺗﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻭﺳﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﻱ ﭘﺲ ﻗﻠﺒﻲ ﺭﻳﻮﻱ ﻗﻠﺐ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻫﻠﻴﺰ ﭼﭗ ﻭ 

 • سامانه ارزشیابی مراکز درمانی - معاونت درمان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  خلاصه : با عرض سلام و خسته نباشید در خصوص خط مشی 9-2-9 (صفحه 75) انتخاب تهیه دیده نمی شود که بسیار مهم است خط مشی داروهای پرخطر مانن KCL ، دیگوگسین، مخدر و .

 • care of cheomotrophy pationts

  خلاصه : عنوان خط مشي : چگونگي مراقبت از بيماران تحت شيمي درماني ياساير داروهاي پرخطر بيمار ويا همراه اوبايد عوارض حين تزريق ويا پس از دريافت داروهاي پرخطر را 

 • Panject.Pantoprazole sodium .Vial.40mg.Cipla - شرکت بهستان پخش

  خلاصه : نام ژنریک : پنتوپرازول سدیم 40 میلی گرمی جهت تزریق با داروهايي شامل كاربامازپين، كافئين، ديازپام، ديكلوفناك، ديگوگسين، اتانول، گلي بنكلاميد، متوپرولول، 

 • کتابچه داخلی جراحی قلب و عروق

  خلاصه : ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻫﭙﺎﺭﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻧﻮﻛﺴﺎﭘﺎﺭﻳﻦ ﻭ ﭘﻼﻭﻳﮑﺲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﻭﻱ ﺍﺳﺘﺮﻳﭗ، ﺧﻂ ﺻﺎﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻳـﺪﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ﻭ ﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣـﻮﺍﺝ. P ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﻮﮔﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﻭﺁﺭﻳﺘﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻗﻄﻊ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ ﺩﻳﮕﻮﮔـﺴﻴﻦ ﺧـﻮﻥ ﻳـﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﮐﻠﻲ.

آخرین مطالب